About us

Wat maache mir?

Zu Lëtzebuerg ginn et véier Olympiaden fir Schüler am Beräich vun de Naturwëssenschaften. Des gi vun der a.s.b.l. Olympiades Luxembourgeoises des Sciences Naturelles organiséiert, dëst mat der Ënnerstëtzung vum Educatiounsministère an eise Sponsoren. Eist Ziel ass et, den Interesse vun de Schülerinnen a Schüler ze stäerken, eng Selektioun fir déi international Olympiaden ze maachen an hinnen néi Erfarungen ze bidden.

Op dëser Säit fannt dir all Informatiounen zu dëse Concoursen.

Wee si mir?

D’a.s.b.l. Olympiades luxembourgeoises des sciences naturelles (OLSN) ass am Juli 2013 gegrënnt ginn. Ziel vun dëser Associatioun ass et wëssenschaftlech Concoursen zu Lëtzebuerg ze organiséieren an ze finanzéieren an iwwert dëse Wee d’Schülerinnen an d’Schüler fir d’Naturwëssenschaften ze begeeschteren.

Wann dir eis Associatioun ënnerstëtze wëllt kennt dir entweder Member ginn andeems dir d’Cotisatioun vun 10€ op eise Konto iwwerweist oder eis en Don zoukomme loosst.

D’Bankverbindung vun der Olympiades lux. des sciences nat. asbl :

CCP LU20 1111 7023 0727 0000
BIC : CCPLLULL

Zesummesetzung vum aktuelle Comité

Kohnen Jeff

Président et trésorier

Pir Jacques​

Secrétaire​

Heuschling Paul

Professeur à la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication de l’Université de Luxembourg

Thierry Marx​

Professeur de biologie au Atert-Lycée Redange

Ben Kasel

Professeur de physique au Atert-Lycée Redange

Kuffer Pierre​

Professeur de chimie au Lycée de Garçons de Luxembourg

Sam Hoffmann​

Professeur de chimie au Lycée des Arts et Métiers

Christophe Ternes​

Professeur de biologie à l'Athénée de Luxembourg

Sponsors