Sponsors

Eis Sponsoren

Fir d’Organisatioun vun de verschiddenen Olympiaden ze erméiglechen ass OLSN a.s.b.l. op d’Ënnerstëtzung vu Sponsoren ugewisen.

De primäre Partner bei der Organisatioun an dem Finanzement ass de « Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ». Ouni de Support vum Service Enseignement secondaire et secondaire technique an dem Service de Coordination de la recherche et de l’innovation pédagogoique et technologiques (SCRIPT) kéinten d’Olympiaden net realiséiert ginn.

E ganz wichtege Partner ass och den «Fonds National de la Recherche » (FNR), vun dem mir op finanzielle Plang substantiell ënnerstëtzt ginn. Weiderhin sinn mir frou op d’Ënnerstëtzung vun de verschiddenen naturwëssenschaftlechen Associatiounen a weider Sponsoren zielen ze kënnen.

 

Wann är Associatioun oder Entreprise interesséiert ass fir d’Initiativen vun eiser Associatioun ze ënnerstëtzen, kennt dir eis gären iwwert info@olympiades.lu kontaktéieren.

D’OLSN a.s.b.l ass frou op d’Ënnerstëtzung vu folgende Partner zielen ze kënnen:

Platinum Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors